ObeCare

Forskning i Overvægt og Kræft

SHARING. KNOWLEDGE. RESEARCH. NETWORK.

ObeCare

Vi forsker i flere aspekter

Epidemiologisk forskning

Svær overvægt er koblet til socioøkonomisk status, øger endvidere risikoen for at udvikle bestemte kræftformer, og medfører samtidig en større risiko for tilbagefald og død af kræft.

Klinisk forskning

Overlevelse efter kræft blandt overvægtige personer ønsker ObeCaRe at forbedre. Vi ved, at overvægtige personer lever i kortere tid efter en kræftsygdom end normalvægtige, men vi ved ikke nok om, hvorfor det er sådan. Vi vil gerne forbedre vores viden på dette område.

Præklinisk forskning

Kræftceller kræver støtte for at vokse og sprede sig i kroppen gennem metastasering. Overvægt øger risikoen for mange kræftformer, og omkringliggende fedtvæv synes at spille en direkte rolle i denne udvikling.

Forskning indenfor psykoonkologi og adfærd

Overvægt er en multifaktorielt bestemt tilstand, og psykosociale og adfærdsmæssige faktorer såsom stress, søvnløshed og depression, faktorer, der almindeligvis opleves af kræftpatienter, er alle forbundet med øget risiko for overvægt.

Forskning indenfor kommunikation

I ObeCaRe beskæftiger vi os endvidere forskning indenfor kommunikation og svær overvægt. Mange, selv personer som har arbejdet mange år i sundhedsvæsenet, fortæller at de synes det er “svært” at snakke vægt med personer, som har svær overvægt.

TOVHOLDERE OBECARE FORSKNING

Deirdre Cronin Fenton​

Lektor, BSc, ph.d.

Klinisk Epidemiologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Signe Borgquist

Klinisk lærestolsprofessor, overlæge, MD, ph.d.

Kræftafdelingen
Aarhus Universitetshospital
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Rikke Hjortebjerg

Post doc, ph.d.

Steno Diabetes Center Odense, KMEB
Syddansk Universitet

Bobby Zachariae

Professor, cand.psyk., dr.med.

Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi (EPoS)
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Jens Meldgaard Bruun

Klinisk professor, overlæge, MD, ph.d.

Steno Diabetes Center Aarhus & National Center for Overvægt
Aarhus Universitetshospital
Insitut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

ADVISORY BOARD OBECARE

Andrew Renehan, University of Manchester, Manchester Cancer Research Centre; obesity and cancer research

Ann Rosendahl, Lund University, Department of Oncology; translational obesity and cancer

Christian R. Madsen, Harvard Medical School, Joslin Diabetes Center; preclinical obesity and cancer