Forskning indenfor psykoonkologi & adfærd

Overvægt er en multifaktorielt bestemt tilstand, og psykosociale og adfærdsmæssige faktorer såsom stress, søvnløshed og depression, faktorer, der almindeligvis opleves af kræftpatienter, er alle forbundet med øget risiko for overvægt.

Mange veje forbinder psykosociale og adfærdsmæssige faktorer med overvægt, herunder stress og søvnløshed, som er associeret med frigivelse af sult-stimulerende hormoner og fejl-regulerede hjernebelønningssystemer og øget risiko for depression, som igen er forbundet med nedsat fysisk aktivitet og dårligt reguleret stofskifte. I ObeCaRe vil vi ved hjælp af store nationale datasæt identificere kliniske, psykosociale og adfærdsmæssige prædiktorer for vægtøgning og vedligeholdelse under og efter kræftbehandling. Mens livsstilsændringer, herunder øget fysisk aktivitet og forbedret ernæring, kan forbedre sundheden, er resultaterne af livsstilsinterventionsprogrammer for voksne med overvægt ofte skuffende resultater på grund af dårlig tilstedeværelse og overholdelse. Baseret på veldokumenterede modeller for adfærdsændring og overholdelse, vil vi udvikle og evaluere kognitive adfærdsstrategier for at forbedre motivation, tilstedeværelse og overholdelse af interventioner i planlagte vægttabsforsøg.

Kontakt

Bobby Zachariae

Professor, cand.psyk., dr.med.

Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi (EPoS)
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
Psykologisk Institut, Aarhus Universitet