Præklinisk forskning

Kræftceller kræver støtte for at vokse og sprede sig i kroppen gennem metastasering. Overvægt øger risikoen for mange kræftformer, og omkringliggende fedtvæv synes at spille en direkte rolle i denne udvikling.

Fedtcellerne omkranser kræftcellerne og kan stimulere kræftcellernes vækst gennem frigivelse af forskellige næringsstoffer og vækstsignaler. I ObeCaRe kigger vi aktuelt på to nye potentielle nøgleafspillere i dette samspil; enzymet PAPP-A og vækstfaktoren IGF-2. Vi har vist, at fedtvæv er i stand til at producere meget store mængder PAPP-A og IGF-2, og det er således sandsynligt, at PAPP-A og IGF-2 udskilles fra fedtvæv, hvorved de to proteiner sammen kan stimulere væksten af omkringliggende kræftceller. I vores studier ønsker vi således at undersøge, hvorvidt og hvordan PAPP-A og IGF-2 produceret i fedtvæv kan have betydning for vækst af kræft, og om de understøtter kræftknudens muligheder for at metastasere andre steder i kroppen. Vi benytter os i vores studier både af en lang række cellemodeller, væv fra patienter og blodprøver fra store patientkohorter. Med vores forskning håber vi at øge vores viden om funktionen af fedtvæv i relation til kræft og potentielt medvirke til udvikling af nye lægemidler til behandling af kræftpatienter.

Kontakt

Rikke Hjortebjerg

Post doc, ph.d.

Steno Diabetes Center Odense, KMEB
Syddansk Universitet