Epidemiologisk forskning

Overvægt og svær overvægt er et stigende sundhedsproblem. I Danmark er ca. 50% er overvægtige (BMI>25kg/m2), mens ca. 17% af befolkningen er svært overvægtige (BMI>30kg/m2). Svær overvægt er koblet til socioøkonomisk status, øger endvidere risikoen for at udvikle bestemte kræftformer, og medfører samtidig en større risiko for tilbagefald og død af kræft.

For at kunne besvare denne udfordring etablerer vi et dansk forskningsprogram for kræft, ulighed og overvægt. I ObeCaRe skal vi undersøge disse sammenhænge med epidemiologiske studier, for at informere strategier til at forbedre overvægtige kræftpatienters helbredtilstand og livskvalitet, uanset socialgruppe. Projektet vil belyse, hvilke kræftpatienter som har øget risiko for bivirkninger, afbrudt behandling, og deres prognose efterfølgende. Viden fra dette studie kan bruges til at forbedre behandlingen og opfølgningen af kræftpatienter med overvægt. Resultaterne kan hjælpe med at identificere patienter, som har øget risiko for at stoppe deres behandling for tidligt, og som kunne have gavn af forbedret støttende behandling under og efter deres kræftbehandling. Bedre viden omkring hvordan overvægt påvirker cancer prognose er først step i retningen af kliniske og adfærdsmæssige interventioner som kan være med til forbedre overlevelsen efter kræft samt forbedre livskvaliteten.

Kontakt

Deirdre Cronin Fenton

Lektor, BSc, ph.d.

Klinisk Epidemiologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet