Om os og vores forskning

Den stigende forekomst af overvægt og fedme er en presserende sundhedsmæssig udfordring, da kræft betragtes som en fedme-relateret sygdom. Overvægt og fedme øger kræftrisikoen og er samtidig ugunstige prognostiske faktorer, som kan reducere effekten af kræftbehandling.

Kræftens Bekæmpelse har fremhævet behovet for øget bevidsthed om sammenhængen mellem fedme og kræft og øget forskning inden for området. ObeCaRe netværket blev stiftet i forbindelse med udarbejdelsen af en større bevillingsansøgning til Kræftens Bekæmpelse sommeren 2020, med sigte på at etablere et nationalt center for overvægt og kræft. Det nationale ObeCaRe netværk er bredt repræsenteret inden for adskillige kræftformer og lægelige specialer, såvel kræftrelaterede som endokrinologiske.

Med en bevilling fra DCCC er det nu muligt at formalisere arbejdet i ObeCaRe og inddrage flere interesserede på nationalt plan.

Ambitionen er at oprette et Dansk Forskningscenter for Overvægt og Kræft (ObeCaRe) for bedre at kunne identificere forebyggende veje for overvægts-associeret kræftudvikling samt forbedre kliniske resultater og overlevelse blandt overvægtige kræftpatienter. En tværfaglig forskningstilgang er nødvendig for at adressere de underliggende biologiske, kliniske og adfærdsmæssige mekanismer for i sidste ende at give forbedret, personlig behandling til overvægtige kræftpatienter og dermed forbedre kræftprognosen. Således ønsker vi med ObeCaRe at skabe et nationalt netværk for at facilitere forskning inden for vurdering, optimering og behandling af overvægtige kræftpatienter.

Netværkets ambition er at skabe et større vidensgrundlag og implementere en national strategi for hovedparten af danske kræftpatienter: de overvægtige. Dette kan bl.a. iværksættes ved at formulere nye nationale, tværfaglige forskningsprojekter.

I samarbejde med DCCC – Danish Comprehensive Cancer Center er det vores ønske at afholde et årligt sommermøde i Nyborg inden for forskning i overvægt og kræft, se gerne NYHEDER og KOMMENDE BEGIVENHEDER for flere informationer.

For mere viden og fakta omkring overvægt som én hovedårsag til kræft, se Kræftens Bekæmpelse